Hiển thị

Philips Hospitality Guest Room Control Solution

Philips RoomFlex Guest Room Control System

Xem thêm

Draka Universal Cabling & Multimedia Specials Solution

HỆ THỐNG CÁP CẤU TRÚC DRAKA UC VÀ CÁP ĐIỆN NHẸ DRAKA MULTIMEDIA SPECIALS

Xem thêm

Prysmian Group - The world leader in the energy and telecom cable systems industry

NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG CÁP VIỄN THÔNG

Xem thêm

Prysmian Oil & Gas Cables

HỆ THỐNG CÁP CHO NGÀNH OIL & GAS CỦA PRYSMIAN GROUP

Xem thêm

Prysmian Wind Power Cables

HỆ THỐNG CÁP CHO ĐIỆN GIÓ CỦA PRYSMIAN GROUP

Xem thêm

Prysmian Solar Power Cables

HỆ THỐNG CÁP SOLAR CỦA PRYSMIAN GROUP

Xem thêm

Giải pháp khử trùng bằng UV-C của Signify

Signify và đại học Boston xác thực tính hiệu quả của nguồn ánh sáng UV-C trong việc vô hiệu hóa vi rút gây dịch bệnh COVID-19

Xem thêm