Đèn chiếu sáng nhà xưởng BBP500

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 60W ~ 140W
- Nhiệt độ màu: 4000K -6500K
- CRI: >80
- IP: 65
- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BCP500

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 60W ~ 140W
- Nhiệt độ màu: 4000K -6500K
- CRI: >80
- IP: 65
- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BGP500

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 90W - 100W - 140W
- Nhiệt độ màu: 4000K -6500K
- CRI: >80
- IP: 65
- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY560P/BY560X

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 75W ~ 153W
- Nhiệt độ màu: 4000K
- CRI: >80
- IP: 40
- Tuổi thọ: 65.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY718X

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 73W ~ 217W
- Nhiệt độ màu: 4000k - 6500K
- CRI: >80
- IP: 65
- Tuổi thọ: 75.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY718P

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 68W ~ 203W
- Nhiệt độ màu: 4000k - 6500K
- CRI: >80
- IP: 65
- Tuổi thọ: 75.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY450P

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 80W - 115W
- Quang thông: 9500lm - 12200lm - 13600lm
- Nhiệt độ màu: 4000K - 6500K
- CRI: >80
- IP: 20
- Tuổi thọ: 50.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY689P/688P/687P

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 86W - 120W - 185W
- Quang thông: 11000lm - 16000lm - 25000lm
- Nhiệt độ màu: 4000K, 6000K
- CRI: >80
- IP: 65
- Tuổi thọ: 50.000hrs, 75.000 hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY200P

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 15W - 27W
- Nhiệt độ màu: 4000K, 6500K
- Chỉ số hoàn màu: 80
- IP65
- Tuổi thọ: 50.000hrs

Đèn chiếu sáng nhà xưởng BY698P

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 52W ~ 192W
- Nhiệt độ màu: 4000K, 6500K
- Chỉ số hoàn màu: 80
- IP65
- Tuổi thọ: 50.000hrs