Đèn LEDspot RS378

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
Tuổi thọ danh định (Danh định)
50000 h
 

Đèn LEDspot MR16 Expert Color

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

Đế đui đèn
GU5.3  [ GU5.3]
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
Tuổi thọ danh định (Danh định)
40000 h
Chu kỳ bật/tắt
50000X
Loại kỹ thuật
7.2-50W

Đèn LEDspot MR16

Liên hệ

Thông số kĩ thuật

Đế đui đèn
GU5.3  [ GU5.3]
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu
Tuổi thọ danh định (Danh định)
40000 h
Chu kỳ bật/tắt
50000X
Loại kỹ thuật
7-50W