Tango mini LED floodlight BVP280

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

Công suất: 40W
- Quang thông: 4500lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K
- Chỉ số hoàn màu: 70
- IP65

TANGO2 BVP28X

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 40W/80W/120W/160W/200W/235W/270W/305W/320W/335W
- Quang thông: 5000lm~43000lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K
- Chỉ số hoàn màu: 70
- IP66

TANGO3 BVP38X

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất:
    --BVP381: 50W/70W/100W
    --BVP382: 120W/150W/200W
    --BVP383: 230W/310W/350W/390W
    --BVP384: 440W/480W/490W
- Quang thông: 6500lm~61400lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K
- Chỉ số hoàn màu: 70
- IP66

SportStar LED Floodlight BVP621/622

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 480W/640W/900W
- Quang thông: 51400~111000lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K
- Chỉ số hoàn màu: 70
- IP66

Smart LED Bollard BCP150/151

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 8W
- Quang thông: 300lm/400lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K
- Chỉ số hoàn màu: >75/ >80
- IP65

SmartLED LandScape BWS150/151

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 5.8W
- Quang thông: 240lm/250lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K
- Chỉ số hoàn màu: >70/ >80
- IP65

SmartLED LandScape BWG150

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 2.7W
- Quang thông: 55lm
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K
- Chỉ số hoàn màu: >70/ >80
- IP67

UniPoint Floodlighting BGP312

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 3W/6W/10W
- Quang thông: 120/330/595lm
- Nhiệt độ màu: 2700K/3000K/4000K
- Chỉ số hoàn màu: >75
- IP66
- Góc chiếu: WB: 40 độ/ MB: 25 độ/ NB: 10độ

Led dây BGC301

Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 3.8W/m ~ 10W/m
- Quang thông: 400lm/m - 800lm/m - 1100lm/m - 1200lm/m
- Nhiệt độ màu: 2500K - 3000K - 4000K - 5000K
- Chỉ số hoàn màu: 80
- IP68
- Kích thước: L5000mm