TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

                                 TẦM NHÌN

            Tới năm 2028, Công ty TWD trở thành một trong những đơn vị phân phối Chuyên nghiệp và lớn mạnh hàng đầu trong lĩnh vực Cơ Điện (M&E) và Điện Nhẹ (ELV), đạt TOP 10 trên phạm vi cả nước và sau đó là khu vực Đông Nam Á trong 10 năm tiếp theo.

                                 SỨ MỆNH

            Công ty hoạt động với sứ mệnh kết nối để cung cấp những giải pháp và sản phẩm chất lượng cao đến từ những thương hiệu hãng sản  xuất hàng đầu thế giới tới thị trường.

            Đóng góp vào sự thành công của các đối tác hãng sản xuất bằng cách kết nối để cung cấp những sản phẩm, giải pháp tới thị trường bao gồm các Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn thiết kế, các đơn vị Tổng thầu/Nhà thầu Cơ Điện (M&E) và Điện Nhẹ (SI).

            Đóng góp vào sự thành công của dự án cho các Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn thiết kế, các đơn vị Tổng thầu/Nhà thầu Cơ Điện (M&E) và Điện Nhẹ (SI) bằng cách cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và những giải pháp tối ưu, dịch vụ chuyên nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư cao nhất cho cả vòng đời của dự án (Total Cost of Ownership - TCO).

           Mang tới sự thành công cho các cổ đông, các cấp lãnh đạo, quản lý cùng toàn thể các nhân viên trong công ty, đồng thời tích cực chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

                                 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

        - Thông điệp của công ty: Successful Together.

           Thông điệp của công ty thể hiện rõ nhất giá trị cốt lõi với triết lý kinh doanh là thành công cho tất cả luôn là tôn chỉ cho mọi hoạt động của công ty TWD.

        - Tiêu chí của công ty: Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Linh hoạt – Uy tín – Phát triển.

           Chuyên nghiệp : TWD luôn nỗ lực không ngừng nhằm đạt được sự chuyên nghiệp trong mọi hoạt động của công ty, chúng tôi hiểu được rằng kinh doanh không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận, đó còn là văn hóa, là sự thấu hiểu về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đưa chữ “Tâm” vào công việc, từ đó mang lại những dịch vụ giá trị tốt nhất tới các đối tác và khách hàng.

            Sáng tạo: Sáng tạo là một trong những điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, bởi vậy công ty không ngừng đẩy mạnh việc học tập, nâng cao những kiến thức chuyên môn và xu hướng phát triển để bắt kịp với sự biến động của thị trường cũng như tạo ra những lợi thế riêng, đưa doanh nghiệp trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu được các đối tác, khách hàng tin tưởng.

            Linh hoạt: Cùng với sáng tạo, linh hoạt là một trong những nhân tố cốt lõi để tạo nên sự thành công. Linh hoạt dựa trên và theo những tiêu chí, mục tiêu cung cấp dịch vụ giá trị tốt nhất tới đối tác, khách hàng mà không bị ràng buộc vào những quy trình và nguyên tắc cứng nhắc.

            Uy tín: Công ty TWD luôn đặt chữ TÍN là yếu tố quan trọng nhất và đây là nền tảng cho sự tin tưởng, yếu tốt mấu chốt để cùng hợp tác và cùng thành công.

           Phát triển: Phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng mà TWD hướng tới. Sự phát triển không chỉ nằm ở khía cạnh lợi nhuận hay quy mô, mà trong đó còn bao hàm cả sự lớn mạnh về con người và văn hóa doanh nghiệp.