HITRONIC HUW1500 24 G 50/125 OM4 | Cáp Quang Lapp Kabel

Liên hệ

Cáp bọc thép, Loại cáp: Đa chế độ 50/125 OM 4, Số sợi: 24, Cáp Đường kính ngoài: 9.6mm, Thích hợp cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời

Nhà sản xuất: LAPP

Số lượng dây dẫn: 24

Áo khoác cáp: bọc thép

Loại cáp quang: Đa chế độ 9/125 OM4

HITRONIC HUW1500 4 E 9/125 OS2

Liên hệ

Cáp bọc thép đa năng, Loại cáp: Chế độ đơn 9/125 OS 2, Số sợi: 8, Cáp Đường kính ngoài: 9.6mm, Thích hợp cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời

Nhà sản xuất: LAPP

Số lượng dây dẫn: 4

Áo khoác cáp: bọc thép

Loại cáp quang: Chế độ đơn 9/125

HITRONIC HUW1500 8 E 9/125 OS2 | Cáp Quang Lapp Kabel

Liên hệ

Cáp bọc thép đa năng, Loại cáp: Chế độ đơn 9/125 OS 2, Số sợi: 8, Cáp Đường kính ngoài: 9.6mm, Thích hợp cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời

Nhà sản xuất: LAPP

Số lượng dây dẫn: 8

Áo khoác cáp: bọc thép

Loại cáp quang: Chế độ đơn 9/125

HITRONIC HUW1500 24 E 9/125 OS2 | Cáp Quang Lapp Kabel

Liên hệ

Cáp thích hợp cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời.

Nhà sản xuất: LAPP

Số lượng dây dẫn: 24

Áo khoác cáp: bọc thép

Loại cáp quang: Chế độ đơn 9/125

HITRONIC HUW1500 12 E 9/125 OS2 | Cáp Quang Lapp Kabel

Liên hệ

Cáp thích hợp cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời.

Nhà sản xuất: LAPP

Số lượng dây dẫn: 12

Áo khoác cáp: bọc thép

Loại cáp quang: Chế độ đơn 9/125