Đèn đường BRP38X

  • BRP38X

Thông số kĩ thuật

- Công suất: 55W ~ 280W
- Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K
- Chỉ số hoàn màu: 70
- IP: 66
- Tuổi thọ: 100.000hrs

 

BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR
BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR
BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR
BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR
BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR
BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR
BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR
BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DM PSR
BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR
BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR
BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DM PSR
BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR
BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR
BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR
BRP383 LED292/NW 210W 220-240V DM PSR
BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR
BRP383 LED326/NW 235W 220-240V DM PSR
BRP383 LED338/NW 240W 220-240V DM PSR
BRP383 LED363/NW 260W 220-240V DM PSR
BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DM PSR
BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR
BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR
BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR
BRP381 LED94/WW 70W 220-240V DM PSR
BRP381 LED116/WW 85W 220-240V DM PSR
BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR
BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR
BRP382 LED162/WW 120W 220-240V DM PSR
BRP382 LED172/WW 130W 220-240V DM PSR
BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR
BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR
BRP383 LED221/WW 165W 220-240V DM PSR
BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR
BRP383 LED255/WW 190W 220-240V DM PSR
BRP383 LED267/WW 200W 220-240V DM PSR
BRP383 LED278/WW 210W 220-240V DM PSR
BRP383 LED300/WW 225W 220-240V DM PSR
BRP383 LED311/WW 235W 220-240V DM PSR
BRP383 LED322/WW 240W 220-240V DM PSR
BRP383 LED346/WW 260W 220-240V DM PSR
BRP383 LED356/WW 270W 220-240V DM PSR
BRP383 LED368/WW 280W 220-240V DM PSR

Sản phẩm cùng loại