Đèn Downlight DN588/589/590/591/592/593/594B

  • DN58X59X

Thông số kĩ thuật:

- Công suất: 6.6W ~ 39.7W
- Nhiệt độ màu: 3000K - 4000K
- Quang thông: 740lm ~ 43000lm
- CRI: >80
- IP: 20/54
- Tuổi thọ: 50.000hrs

 

DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM
DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM
DN589B LED10/830 PSU C D150  WH WB GM
DN589B LED10/840 PSU C D150  WH WB GM
DN590B LED15/830 PSU C D150  WH WB GM
DN590B LED15/840 PSU C D150  WH WB GM
DN591B LED20/830 PSU C D200  WH WB GM
DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM
DN593B LED30/830 PSU C D200  WH WB GM
DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM
DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM
DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM
 
DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM
DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM
DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM
DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM
DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM
DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM
DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM
DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM
DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM
DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM
 
DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM
DN589B LED10/830 PSD C D150  WH WB GM
DN589B LED10/840 PSD C D150  WH WB GM
DN590B LED15/840 PSD C D150  WH WB GM
DN591B LED20/830 PSD C D200  WH WB GM
DN591B LED20/840 PSD C D200  WH WB GM
DN593B LED30/840 PSD C D200  WH WB GM
DN594B LED40/840 PSD C D200  WH WB GM
DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM
DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM
DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM
DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM
DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM
DN591B LED20/840 PSD C D200  WH WB WP GM
DN593B LED30/840 PSD C D200  WH WB WP GM
DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM

Sản phẩm cùng loại